در توضیح کاربرد بخور زار در مذاهب مختلف باید قبل از هرچیز موقعیت اجتماعی و جغرافیایی اشخاص را مورد بررسی قرار داد.

در بین پیروان بودا استفاده از عود و بخور به بخش مهمی از عبادت و پرستش باز میگردد.

در بین صوفیان هم استفاده از بخور را به عنوان دروازه ای برای ورود و پایین آمدن فرشتگان و هاتفین میدانند.

در بین دعانویسان کشورهای اسلامی سوزاندن بخور زار را به عنوان هدیه و طعامی لذیذ برای موجوداتی که به آن موکلین میگویند استفاده میکنند.

در بین پیروان مسیح هم استفاده از بخور با حالتی از معنویت و عرفان همراه است.

در بررسی وجه مشترک بین تمامی این موارد این موضوع وجود دارد که اشخاص با سوزاندن بخور زار به دنبال دست یابی به موجودی ماورائی یا خارق العاده هستند که از آسمانها آمده و قصد کمک به آنان را دارد.

در بین دعانویسان مذاهب غیر مسلمان به این موجودات آسمانی ، فرشتگان خیر و صلح میگویند و در بین مسلمانان به این موجودات ، موکلین گفته میشود.

در باور عموم کارشناسان حوزه علوم غریبه موجودات ماورائی به دوسته تبدیل میشوند:

یک دسته ،جنیان هستند و دسته دیگر موکلین هستند.

جنیان به دو گروه ، جنیان خیر و جنیان شر تقسیم میشوند و موکلین دارای یک دسته که فقط خیر هستند تقسیم میشوند.

استفاده از بخورات برای احضار یا کمک خواستن از تمامی گروههای بالا لازم و در برخی موارد ضروری است.

کاربرد اصلی بخور زار برای احضار موکلین است که فقط شامل موکلین رحمانی میشود.

البته توضیحات بالا تنها بخشی از کاربرد بخور زار در مذاهب بوده است و با توجه به نظر کارشناسان مسلمان در حوزه علوم غریبه بوده است و در برخی ادیان و فرقه ها باورهای دیگر وجود دارد که در کل با باور گروههای مسلمان هم راستا میباشد.

این یک مقاله خرد است و با درج توضیحات و تفاسیر تکمیلی میتوانید به آن کمک کنید.

 Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *